Byggelånsoppfølging

Byggelånsoppfølging

Banker og kredittinstitusjoner ønsker ofte oppfølging av fremdrift og tilførte verdier i byggeprosesser som de har finansiert via byggelån.