BEGREPER OG BETYDNINGER

Kort om noen begreper som brukes innefor takst og deres betydning.

Hva er en boligsalgsrapport?

Boligsalgsrapport er i prinsippet en tilstandsrapport som vektlegger å vurdere byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte.

Juridisk sett er Boligsalgsrapporten ingen garanti mot skjulte feil, da det ikke blir foretatt åpning av konstruksjoner,
men hvis behovet melder seg må en hulltakning foretas.

Hovedformålet er å skape trygghet for både selger og kjøper.

Boligsalgsrapporten forutsetter at selger fyller ut en egenerklæring. Denne er også standardisert og er en «sjekkliste» som er enkel å bruke.
Den får selger til å tenke igjennom forhold som er relevante ved eierskifte, og den er til god hjelp for takstmannen ved befaring.
Resultatet av å benytte Boligsalgsrapport vil være mindre usikkerhet og færre tvister.

Verdi- og lånetakst

Verdi- og lånetakst benyttes som oftest i forbindelse med låneopptak eller refinansiering av lån der eiendommen/boligen stilles som sikkerhet. Andre vanlige bruksområder er ved skifte/arv og i forbindelse med omsetning av eiendom. Husk at holdbarheten til en takst er 6 måneder, etter dette bør du vurdere en ny eller oppdatert takst.

Rapporten vil inneholde en enkel beskrivelse av vedlikeholdet av boligen, dog uten at det er gjort grundige undersøkelse av den tekniske tilstanden. Verdien beregnes etter vurdering av beliggenhet med en vurdering av utsikt, sol, kommunikasjon, butikker, barneskole og lignende.

Det er verdt å merke seg at grundig teknisk analyse av boligen gjøres ved utarbeidelse av Tilstandsrapport og Boligsalgsrapport.

Bruttoareal (bta)

Bruttoarealet er arealet av hele boligen målt med ytterveggens utside. Bruttoarealet inkluderer boder og kjellerrom som ikke deles med andre boliger. Dersom boligen har vegger mot naboleilighetet eller fellesrom, måles bruttoarealet til midt i disse veggene.

Boligareal (boa)

Boligarealet eller boflaten kan beskrives som den delen av boligen du kan bruke til å bo i. Boligarealet inkluderer boligens rom målt innvendig. Takhøyden i boligen har også betydning for utregning av boliarealet. Det er boligarealet som sier mest om hvor mye plass du får i leiligheten eller huset du kjøper/selger. Når kvadratmeterprisen for en bolig skal regnes ut, er det BOA som legges til grunn.

Bruksareal (bra)

Arealet som ligger innenfor boligens yttervegger. Bruksarealet inkluderer alle rom i boligen, også boder og rom uten innredning. Men i motsetning til bruttoarealet måles bruksarealet mot innsiden av veggene.et BOA som legges til grunn.

Generelt

For at et areal skal være måleverdig (NS 3940) må takhøyden være minst 1,90 m i min. 0,60 m i bredde. Ved skråtak måles til 0,60 m utenfor høyden på 1,90 m. Byggeforskriftenes krav er at kun en del av boenhet kan ha takhøyde på 1,90 m. Normalkravet er 2,40 m. Terrasser er ikke med i boligens arealer, men bør angis separat. Det samme er tilfelle med boder i kjeller og på loft for leiligheter i blokk/flermannshus

Ved taksering er det en fordel å ha lagt frem den dokumentasjonen du har om bygningen.¨

P-rom er måleverdige rom som benyttes til korte eller lengere opphold som eks. stue,kjøkken bad etc.

S-rom er måleverdige rom som benyttes til lagring,teknisk rom osv.