FORHÅNDSTAKST

Hva er en forhåndstakst?

I motsetning til en verditakst som beskriver markedsverdi på eiendommen på takstdagen, beskriver en forhåndstakst en fremtidig verdi på eiendommen.