PRISER for 2022

Tilstandsrapport etter ny forskrift gjeldene fra 01.01.2022

 

Leilighet 

Leilighet i sameie eller borettslag på et plan inntil 50 kvm

Antall våtrom: 1

kr 8.000,-

Leilighet i sameie eller borettslag på ett plan fra 51-80 kvm
Antall våtrom: 1

Fra kr 8.500,-

Leilighet i sameie eller borettslag på ett plan fra 81-120 kvm
Antall våtrom: 1

Fra kr 9.000,-

Leilighet i sameie eller borettslag på ett plan fra 120-150 kvm
Antall våtrom: 1

Fra kr 9.500,-

Leilighet over 150 kvm

Etter avtale

For leiligheter er det kun innvendige bygningsdeler som vurderes.

Enebolig

Eneboliger, 1/2 av tomannsbolig og fritidsboliger inntil 120 kvm
Antall våtrom: 2

Fra kr 14.000,-

Eneboliger, 1/2 av tomannsbolig og fritidsboliger inntil 121-180 kvm
Antall våtrom: 2

Fra kr 14.500,-

Eneboliger, 1/2 av tomannsbolig og fritidsboliger inntil 180-240 kvm
Antall våtrom: 2
Fra kr 15.000,-

Eneboliger, 1/2 av tomannsbolig og fritidsboliger inntil 241-300 kvm
Antall våtrom: 2

Fra kr 17.000,-

Boliger over 300 kvm

Etter avtale

Fritidsbolig uten vann og avløp 

Fra kr 11.500,-

Diverse

Tillegg for innredet kjeller/u.etg 

Fra kr 800,-

Tillegg for ekstra våtrom 

Fra kr 800,-

Tillegg for hulltaking. Pr hull

Fra kr 800,-

Tillegg for ekstra boenhet (hybel/leilighet) 

Fra kr 2500,-

Tillegg for verditakst inkludert i tilstandsrapporten

Fra kr 2700,-

Tillegg for uinnredet garasje inntil 70 kvm

Fra kr 2500,-

Uinnredet garasje over 70 kvm og låve

Etter avtale

Innredet garasje/låve

Etter avtale

Verditakst

Tomt

Fra kr 4000,-

Leiligheter

Fra kr 4500,-

Halvparten av tomannsbolig

Fra kr 5000,-

Eneboliger
Fra kr 5700,-

Eneboliger

Etter avtale

Landbruk, timespris og kjøresatser

Taksering av landbrukseiendommer foregår etter forbruk av tid 
Timesbaserte oppdrag pr. time 

Fra kr 1580

Faktureringsgebyr

Fra kr 50

Fri kjøring inntil 50 km. Utover dette etter statens satser eller etter avtale.

Vi har avtale med Svea Finans. Her kan man betale faktura direkte eller en individuell avtale som avbetaling eller utsettelse.