PRISER for 2019

Våre priser:

Verdi/Lånetakst

 Leilighet

kr 4.000,-

Enebolig/rekkehus/andel av to-mannsbolig

Fra kr 5.000,-

Tomtetakst

Fra kr 3.200,-

Tilstandsrapport bolig

Enebolig opp til 100 kvm (grunnflate) inntil 2 våtrom

Fra kr 6.500,-

Delt bolig en etasje inntil 70 kvm grunnflate

Fra kr 5.500,-

Forenklet rapport leilighet en etasje inntil 70 kvm grunnflate

Fra kr 4.500,-

Tillegg råkjeller / krypkjeller

kr 800,-

Tillegg innredet underetasje

kr 1.200,-

Tillegg innredet loftetasje/ innredet 2. etasje

kr 1.000,-

Tillegg innredet leilighet  inkludert  1. stk. våtrom

kr 2.000,-

Tillegg ekstra våtrom utover 2 stk. pr. bolig / 1. stk. pr. leilighet

kr 500,-

Tillegg for hulltaging pr. hull

kr 300,-

Tillegg uisolert garasje

kr 800,-

Tillegg isolert garasje

kr 1.500,-

Tillegg verditakst/ markedsverdi  (flettet inn i Boligsalgsrapporten)

kr 1.500,-

Boliger med grunnflate over 100 kvm med tillegg på kr 500,- pr. 30 kvm
Leiligheter med grunnflate over 70 kvm med tillegg på kr 500,- pr. 30 kvm

Diverse

Byggelånsoppfølgning faktureres individuelt
Transport utover 50 km beregnes kr 4,20 kr/km evt. etter avtale
All fakturering via Svea Finans der det kan gjøres fleksible betalingsløsninger i form av kontant innen forfall, 3 mnd utsettelse eller oppdeling av faktura(avbetaling) Ved de to siste løsningene kommer det noe ekstra kostnader som gebyr og lignende.
Timepris er Kr. 1.500,-
Alle priser er inkludert mva.