PRISER for 2021

Prisliste/Veileder pr 01.05.2021

Verdi/Lånetakst

 Leilighet

kr 4.300,-

Enebolig/rekkehus/andel av to-mannsbolig

Fra kr 5.500,-

Tomtetakst

Fra kr 3.600,-

Landbrukstakst etter avtale/timebasert

Tilstandsrapport bolig

Enebolig opp til 100 kvm med inntil 2 våtrom

Fra kr 6.500,-

Enebolig opp til 101-180 kvm med inntil 2 våtrom

Fra kr 8.100,-

Enebolig opp til 181-230 kvm med inntil 2 våtrom

Fra kr. 8.500,-

Enebolig over 230 kvm med inntil 2 våtrom

8.800,-

Enebolig over 300 kvm etter avtale

 

Delt bolig / tomannsbolig inntil 80 kvm inkl 1 våtrom

Fra kr 5.800,-

Delt bolig / tomannsbolig fra 81-120 kvm inkl 1 våtrom

6.800,-

Forenklet rapport leilighet en etasje inntil 70 kvm inkl 1. våtrom

Fra kr 4.800,-

Forenklet rapport leilighet en etasje fra 71-120 kvm inkl 1. våtrom

Fra kr 5400,-

Forenklet rapport leilighet en etasje fra 121-150 kvm inkl 1. våtrom

Fra kr 5800,-

 

Tillegg for innredet etasjer utover 2 stk. Gjelder alle boliger

kr 800,- 

Tillegg innredet leilighet inkludert 1. stk. våtrom

Kr 2.000,-

Tillegg ekstra våtrom utover 2 stk. pr. bolig / 1. stk. pr. leilighet

Kr 500,-

Tillegg uisolert garasje

kr 800,-

Tillegg isolert garasje/innredet (ikke boenhet)

kr 1.500,-

Tillegg verditakst/ markedsverdi  (flettet inn i Boligsalgsrapporten)

kr 2.500,-

Diverse

Byggelånsoppfølgning faktureres individuelt
Transport utover 50 km beregnes kr 4,20 kr/km evt. etter avtale
All fakturering via Svea Finans der det kan gjøres fleksible betalingsløsninger i form av kontant innen forfall, 3 mnd utsettelse eller oppdeling av faktura(avbetaling) Ved de to siste løsningene kommer det noe ekstra kostnader som gebyr og lignende.
Timepris er Kr. 1.500,-
Alle priser er inkludert mva.