Takst av mindre næringsbygg

Næringstakst

Under næring er det viktig å presisere at det kun er mindre enkle næringsbygg.