TILSTANDSRAPPORT av bolig

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport er en detaljert beskrivelse av den tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand. Rapporten beskriver tilstandssvekkelser.