VERDITAKST AV TOMT

Verditakst av tomt

Verditakst av tomteareal er en vurdering av tomt uten bygninger.