TAKSERING I VESTFOLD

Velkommen til Auen Takst AS! Vi utfører takstoppdrag i Vestfold, men også gamle Buskerud og Vestfold-Telemark

<a href="#mhqA7D8riGAmqY5eP"> <div class="cta"></div> </a>

Alt innen takst og taksering i Vestfold

Velkommen til Auen Takst AS - din Takstmann i Vestfold og nedre deler av Buskerud og Telemark

Om oss

Auen takst AS ble startet i juni 2013 og takserer hovedsakelig bolig og fritidseiendommer i forbindelse med salg og verdivurderinger. Oppdragsgivere er privatpersoner, kunder fra det offentlige, eiendomsmeglere, advokater, banker , etc.

Firmaet innehar bred erfaring fra byggebransjen da jeg har jobbet i tradisjonelle tømrerfirmaer, større entreprenør foretning samt i offentlig sektor.

Jeg er utdannet innen byggeledelse, bygg/tømrermester og takstmann. Som kunde av oss er du til enhver tid sikret kompetanse og sikkerhet som du kan være trygg på at blir fulgt.

Norsk Takst
Norsk Takst

Norsk Takst

Mesterbrev
Mesterbrev

Lovbeskyttet tittel på en håndverksmester, og høyeste utdannelse i håndverksfagene.

Mesterbrev

Lovbeskyttet tittel på en håndverksmester, og høyeste utdannelse i håndverksfagene.

BVN - Byggebransjens Våtromsnorm
BVN - Byggebransjens Våtromsnorm

Byggebransjens våtromsnorm (BVN) er et verktøy for å planlegge og utføre arbeid i våtrom. BVN utgis både som perm og som web-versjon.

BVN - Byggebransjens Våtromsnorm

Byggebransjens våtromsnorm (BVN) er et verktøy for å planlegge og utføre arbeid i våtrom. BVN utgis både som perm og som web-versjon.

Din lokale takstmann

Jeg skal være ditt naturlige valg for å dekke etterspørselen etter en takstmann

Jeg tilbyr det meste av takseringstjenester i Vestfold og nedre deler av Buskerud og Telemark

Hovedoppdragene er bolig/ tilstandsrapporter ved kjøp og salg av bolig, leiligheter og fritidsbolig, samt verditakst av boliger, fritidsboliger, landbrukseiendommer mindre næringsbygg og tomter. Har du behov som jeg ikke dekker er jeg behjelpelig med videreformidling av tjenester. 

Verditakst

Verditakst brukes vanligvis ifb med finansiering eller refinansiering av eiendom eller salg. Dette kan være slag mellom 2 parter eller salg innad i familier.

På grunnlag av takstmannens befaring og oppmåling av boligens areal utarbeides en rapport.

Les mer ...

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport er en detaljert beskrivelse av den tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand. Den beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og normale forventninger om tilstand etter slitasje og elde ut fra alder på bygningsdeler. Rapporten kan omfatte hele bygningen eller bare deler av den. Rapporten kan tilpasses kundens behov som eks vedlikeholdsplan etc. 

Boligsalgsrapport

Rapporten er spesielt rettet inn mot eierskiftesituasjoner og gir en god oversikt over byggets tilstand. Denne type tilstandsrapport utarbeides i henhold til gjeldende regler og forskrifter for boligomsetning.

Les mer ...

Tomtetakst

Verditakst av tomteareal er en vurdering av tomt uten bygninger. Gjelder det kun råtomtverdi er det også uten infrastruktur som vei, vann, avløp etc. 

Byggelånsoppfølging

Banker og kredittinstitusjoner ønsker ofte oppfølging av fremdrift og tilførte verdier i byggeprosesser som de har finansiert via byggelån.

Forhåndstakst

Mens en verditakst beskriver dagens markedsverdi, angir forhåndstaksten en fremtidig verdi på eiendommen. Denne verdien baserer seg på bestemte tiltak.

Les mer ...

Takst av landbrukseiendommer

Verdivurdering av landbrukseiendommer innebærer å sette verdi på eiendommen innenfor ulike formål som salg, lån, skifte, odelsskjønn, ekspropriasjon etc. Takseringsprinsipper er ut fra til en hvert tid gjeldende forskrifter og regler utsted av det offentlige.

Les mer ...

Priser

Trykk på "les mer" for å se prisliste. Prisene gjelder ifra 01.05.2023.

Les mer ...

Begreper og betydninger

Kort om noen begreper som brukes innefor takst og deres betydning.

Hva er en boligsalgsrapport?

Boligsalgsrapport er i prinsippet en tilstandsrapport som vektlegger å vurdere byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte.

Juridisk sett er Boligsalgsrapporten ingen garanti mot skjulte feil eller skader.

Les mer ...

Verdi- og lånetakst

Verdi- og lånetakst benyttes som oftest i forbindelse med låneopptak eller refinansiering av lån der eiendommen/boligen stilles som sikkerhet. Andre vanlige bruksområder er ved skifte/arv og i forbindelse med omsetning av eiendom.

Les mer ...

Bruttoareal (bta)

Bruttoarealet er arealet av hele boligen målt med ytterveggens utside. Bruttoarealet inkluderer boder og kjellerrom som ikke deles med andre boliger. Dersom boligen har vegger mot naboleilighetet eller fellesrom, måles bruttoarealet til midt i disse veggene.

Boligareal (boa)

Boligarealet eller boflaten kan beskrives som den delen av boligen du kan bruke til å bo i. Boligarealet inkluderer boligens rom målt innvendig. Takhøyden i boligen har også betydning for utregning av boliarealet. Det er boligarealet som sier mest om hvor mye plass du får i leiligheten eller huset du kjøper/selger. Når kvadratmeterprisen for en bolig skal regnes ut, er det BOA som legges til grunn.

Bruksareal (bra)

Arealet som ligger innenfor boligens yttervegger. Bruksarealet inkluderer alle rom i boligen, også boder og rom uten innredning. Men i motsetning til bruttoarealet måles bruksarealet mot innsiden av veggene.et BOA som legges til grunn.

Generelt

For at et areal skal være måleverdig (NS 3940) må takhøyden være minst 1,90 m i min. 0,60 m i bredde. Ved skråtak måles til 0,60 m utenfor høyden på 1,90 m. Byggeforskriftenes krav er at kun en del av boenhet kan ha takhøyde på 1,90 m. Normalkravet er 2,40 m. Terrasser er ikke med i boligens arealer, men bør angis separat. Det samme er tilfelle med boder i kjeller og på loft for leiligheter i blokk/flermannshus.

Les mer ...

Ønsker du å komme i kontakt med meg?

Fyll ut skjemaet under, så kontakter jeg deg så fort som mulig!

975 26 915
Vassåsveien 46, 3090 HOF
Orgnr 930 630 705